Vad för olika stipendier finns?

Vad för olika stipendier finns?

Det finns akademiska, internationella och idrottsliga stipendier på ett universitet.