Varför betalar man avgiften till Academix innan man åker?

Varför betalar man avgiften till Academix innan man åker?

För att man betalar Academix för tiden agenturen lägger ner. Vi garanterar att du blir antagen på minst en av våra samarbetsskolor.