Finansiering av College

Finansiering av college, är det möjligt? Behöver jag ha sparat upp pengarna till min resterande egen kostnad? In och läs nedan för att få en bättre förståelse!

ATT PLUGGA I USA

Avgiften för att plugga på College varierar, beroende på kostnad av skolan och hur mycket stipendium du har tilldelats. Viktigt att tänka på är att i den resterande kostnaden kvar att betala i skolan så ingår det husrum och mat. Du har således inga mer kostnader efter du betalat avgiften till college förutom pengar till din fritid. Låt oss göra ett räkneexempel:

North Park University i Chicago kostar $44 000 per år, således $22 000 per termin. Blir du antagen dit så får du ett stipendium om $22 000 per år. Vilket ger dig en återstående kostnad om $22 000 per år. Vilket blir $11 000 per termin. Slår du $11 000 per termin gånger 8.50 SEK, så har du en terminskostnad på cirka 93 500 SEK.

Du får i detta exempel en termin på North Park University med studieavgift, mat och lägenhet för 93 500 SEK. Det som är värt att notera är att du inte behöver leta lägenhet själv utan har en reserverad lägenhet för dig och din rumskamrat när du kommer till skolan, du får även lagad mat tre gånger om dagen vilket möjliggör mycket tid att plugga eller utforska USA på istället. De 93 500 kronorna som du förväntas att täcka, löser man allt som oftast via CSN. CSN hjälper dig med din finansiering av college.

För att få en bild av hur du kommer att bo och äta på college så kan du läsa vår artikel som handlar om college i USA.

Athleticademix

FINANSIERING AV COLLEGE FRÅN CSN

Du är som utländsk student berättigad till CSN-stöd precis som ifall du hade pluggat här hemma i Sverige!

CSN beviljar lån och bidrag veckovis, ett läsår i USA är på totalt 34 veckor. Du får dina medel ifrån CSN i svenska kronor, därför kan det variera hur mycket du får varje år beroende på vad dollarn står i, vi kommer här räkna på 1 SEK – $ 8.50.

CSN – Bidrag – 28 152 SEK per läsår, bidragsdel, det vill säga detta behöver du inte betala tillbaka.
CSN – Lån – 64 736 SEK per läsår
Merkostnadslån för utlandsstudier – 20 230 SEK per läsår.

Varje år är du därmed berättigad att få medel ifrån CSN på 113 118 SEK – $ 13 308 även om du har ett fullt stipendium.

Har du en kostnad över $13 308, vilket är vanligt, så har CSN ännu en pott som väldigt många använder för sin finansiering av college.

LÅN TILL UNDERVISNINGSAVGIFT

Lån till undervisningsavgift – 3 046 SEK per vecka, vilket på ett läsår blir 103 578 kr.

Det finns dock ett maxtak på detta belopp på 365 568 kr. Det innebär att om du slutför hela din utbildning så kommer du sista terminen inte ha något utrymme kvar. Därför kommer vi räkna 365 568 kr delat på fyra läsår, på så sätt vet vi att ditt CSN räcker alla år. Det innebär att du kan ta 91 392 SEK – $10 752 varje år att lägga till din pott.

Detta betyder att du under fyra års tid kan täcka en kostnad på 204 510 SEK – $24 060 årligen.

Det finns även lite småsaker man kan låna ifrån CSN. Saker som, försäkring(13 090 SEK per år) och resekostnader(28 560 SEK per kalenderår).

SUMMERING – ÅRLIGEN
CSN – Bidrag – 28 152 SEK
CSN – Lån – 64 736 SEK
Merkostnadslån för utlandsstudier – 20 230 SEK
Lån till undervisningsavgift – 91 392 SEK
Totala studiemedel – 2014 510 SEK vilket är cirka $24 000.

Du kan besöka Centrala Studiestödsnämndens hemsida här för att se ännu mer i detalj hur din finansiering av college går till.