Integritetspolicy


Här förklarar vi hur vi på Academix samlar in, använder och skyddar din information.

Vilken information samlar ni om mig?

Vi samlar in grundläggande information om dig för att kunna erbjuda dig de tjänster som vi tillhandahåller, detta inkluderar namn, e-post, telefon, födelsår, examensår, idrott och klubb.

Hur ska ni använda min information?

Vi behöver veta dina grundläggande personuppgifter för att ge dig löpande uppdateringar och information. Vi samlar inga personuppgifter från dig som vi inte behöver för att tillhandahålla och erbjuda våra tjänster till dig.

Hur länge håller ni min information?

Vi är skyldiga enligt skattelagen att behålla dina grundläggande personuppgifter (namn, adress, kontaktuppgifter) under minst ett år efter vilken tid det kommer att förstöras. Din information vi använder för marknadsföring kommer att hållas hos oss tills du meddelar oss att du inte längre vill ha den här informationen.

Med vem delar ni min information?

Alla personuppgifter vi behandlar behandlas av vår personal, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter om inte lagen tillåter dem att göra det.

Vi har ett dataskyddssystem för att övervaka effektiv och säker behandling av dina personuppgifter. Mer information kan hittas genom att kontakta oss via e-post

Var lagras min information?

Vi håller din information i datacenter inom Europeiska unionen.

Vilka rättigheter har jag?

Tillgång: Du kan begära en kopia av den information vi håller om dig.
Korrigering: Vi vill se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Du kan be oss att korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig.
Borttagning: Du kan kräva att vi raderar din information. Vi får inte radera information om dig som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att överföra din information från vår IT-miljö till en annan, antingen till ett annat företags eller ditt eget. Detta gäller inte information om dig som lagen kräver att vi behåller.
Återkallande av samtycke: Du kan återkalla ditt samtycke för att dela dina användningsuppgifter eller ta emot marknadsföringsuppgifter när som helst. Du kan göra det genom att skicka ett mail till robin@athleticademix.se
Klagomål: Du kan när som helst göra ett klagomål hos oss.

Hur kan jag utöva mina rättigheter?

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen maila eller skriv till oss på adressen i botten av meddelandet. Om du vill lämna ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet, vänligen kontakta myndigheten direkt.

Ändringar av denna policy

Vi håller vår sekretesspolicy regelbundet och vi lägger några uppdateringar på den här webbsidan. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 8 augusti 2018.

Frågor?

Om du har några frågor om denna policy, hur vi använder din information eller dina personuppgifter, kontakta oss.