North Park University

Läs en Bachelor Degree på 3 år i häftiga Chicago!

Snabb fakta om North Park University

Stad – Chicago, cirka 3 miljoner invånare.
Delstat – Illinois.
Antal elever – Cirka 3 000.
Antagningskrav – Ett GPA på minst 2.5.
Krav på rekommendationsbrev? – Ja.
Krav på SAT? – Nej.
Krav på TOEFL? – Nej.
Kostnad innan stipendium – $44 000 per år.
Kostnad efter stipendium – $22 000 per år.
Kan jag täcka hela kostnaden med CSN? – Ja.

Video om North Park University

Länkar till North Park University

Allmänt

Vad som skiljer North Park University från Academix andra samarbetsskolor är att på North Park University behöver du inte genomföra större delen av kurserna inom General Education. Det betyder alltså att som svensk så hoppar du över det obligatoriska basåret som annars krävs på alla andra amerikanska universitet. Det betyder att på North Park, tar du examen inom 3 år istället för det traditionella 4 åren.

Har du ett slutbetyg med ett GPA på 2.5 eller högre, samt har möjlighet att få ett rekommendationsbrev från en lärare på gymnasiet, så blir du antagen till North Park University. Vid antagning blir du automatiskt tilldelad ett stipendium om $22 000 per år. Det betyder att du har kvar att täcka $22 000 årligen själv, en kostnad som går att täcka helt och hållet med CSN:s studielån.

I kostnaden om $22 000 per år ingår det studieavgiften, boende, 15 måltider i veckan på skolans Dining Hall samt ett CTA-Pass vilket ger dig fri access till alla kollektivtrafik i Chicago under terminerna.

Avgifter som kommer att tillkomma under din tid på North Park University är försäkring hemifrån Sverige, fickpengar samt pengar för att betala din kurslitteratur. Även dessa saker går att få stöd av fullt ut utav CSN, du behöver således ingen egen finansiering för att gå på North Park University.

Video om Chicago